LJ Reyes defends boyfriend Paulo Avelino from negative impressions

Hindi nakaiwas si LJ Reyes na matanong tungkol sa kanyang tila pagtahimik kapag napag-uusapan si Paulo Avelino, ang ama ng kanyang anak.


0