Lungsod ng Quezon, naghahanap ng mga bagong filmmaker para sa QC Film Festival

Sa kauna-unahang pagkakataon, naglunsad ang lokal na pamahalaan ng Quezon City ng sarili nitong film festival. Dito, maaaring isali at ipalabas ang mga pelikulang gawa ng mga bagong sibol na filmmaker tuwing Disyembre.


0