Oplan Iwas Paputok ng DOH-6

Talalupangdon ang pagtaas sang mga nasamaran tuga sang palupok sa pagtakop sang tuig 2010 kag pagsug-alaw sang tuig 2011 diri sa Western Visayas.

0