PEP: Aiza Seguerra reveals greatest frustration about local music industry

Bilang isang singer, halos sampung taon o isang dekada na sa industriya ng musika ang acoustic singer na si Aiza Seguerra. Sa loob ng ten years na yun, inilahad niya ang kanyang frustrations, pero hindi sa personal na buhay kundi para iba.

0