PEP : Ruffa to Yilmaz: ‘Let’s move on. Let’s just try to be the best parents for our kids’

Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Ruffa Gutierrez na mababalik sa kanya ang nawaglit na anim na pares ng mamahaling sapatos ng kanyang personal assistant na si Jimmy sa isang taxi.

0