JC Tiuseco, bilib kay Jackie Rice sa Sisid

Puro papuri ang mga salitang binitiwan ni JC para sa kanyang co-star at lead actress ng Sisid na si Jackie.

0